एउटा प्रश्न

बिजराज पोखरेल

नबिर्स तिमी

तिमी जुन सिंहासनमा

बिराजमान भएका छौ

त्यो सिंहासन बनाउन

म लगायत

धेरै कारीगढहरुको योगदान छ।

सिंहासनमा बस्ने तौरतरिकामा

सिंहासनको शोभा निर्भर रहन्छ

त्यो शोभा नबिग्रियोस

भन्नाका ख़ातिर

खवरदारी गर्ने हक हामीलाई पनि त छ।

हाम्रो रगतपसिनाले बनेको

त्यो सिंहासनमा

अलि ढंग पुर्याएर बस है भन्दा

तिम्रो छाति फराकिलो हुनु पर्नेमा

राजामहाराजा झै

तिम्रो त्यो छाति भतभति किन पोल्छ ?