अस्पतालमा आइपर्ने समस्या कार्टून चित्रमा – धुलिखेल अस्पतालका डा. राजेन्द्र कोजुको सिर्जना ।

अस्पतालमा आइपर्ने समस्या कार्टून चित्रमा – धुलिखेल अस्पतालका डा. राजेन्द्र कोजुको सिर्जना ।